Τα νέα γραφεία μας
Νέα έδρα της Εταιρείας θα είναι στον τέταρτο όροφο του μεγάρου «Κισσός».  >>
18/04/2016
Παρουσίαση του 20ου τόμου του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών >>
11/03/2016
Oμιλία της κ. Παπαθανασίου >>
28/11/2015
Τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα Λιάπη >>
20/12/2014
Παρουσίαση του19ου τόμου του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών >>
8/10/2014

Τιμητική εκδήλωση για τον Ιάσονα Ευαγγέλου >>

Εκδόσεις
Ο τομέας των εκδόσεων υπήρξε αρκετά παραγωγικός για την Ε.Θ.Ε., αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις απαιτούμενες δαπάνες και παράλληλα την εξεύρεση των αντίστοιχων πόρων. Διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει πάγια οικονομικά έσοδα, ούτε κρατικές επιχορηγήσεις, η δε επιβίωση και οι δραστηριότητές της εξαρτώνται από την ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και φυσικών προσώπων, στα οποία απευθύνεται, και κυρίως από την προσωπική εργασία και προσφορά των μελών της.
Η Εταιρεία εξέδωσε, εκτός από τα πρακτικά των Συνεδρίων της, δύο ενημερωτικά δελτία, τα οποία παρέχουν στοιχεία στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τις εν γένει δραστηριότητές της. Επίσης, εξέδωσε δέκα βιβλία δόκιμων συγγραφέων, υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία πλούτισαν την τοπική βιβλιογραφία:

- Β. Κύρκου: «Η ποίηση ως γλωσσολογικό πρόβλημα στον Αριστοτέλη», Βόλος 1972, σσ. 192.
- Μ. Θεοχάρη: «Οδηγός Μουσείου Βόλου», Βόλος 1972, σσ. 126.
- Αλ. Νικονάνου: «Θεσσαλικά Ιερά Δήμητρας και Κοροπλαστικά Αναθήματα», Βόλος 1973, σσ. 152.
- Γ. Χουρμουζιάδη: «Η Ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική της Νεολιθικής Θεσσαλίας. Προβλήματα κατασκευής, τυπολογίας και ερμηνείας», Βόλος 1973, σσ. 400.
- Γ. Χουρμουζιάδη : «Το Νεολιθικό Διμήνι», Βόλος 1979, σσ. 240.
- Χ. Χαρίτου: «Το Παρθεναγωγείο και τα “Αθεικά” του Βόλου. Η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών», Βόλος 1980, σσ. 344.
- Γ. Μουγογιάννη: «Η Πανθεσσαλική Αγροτική Ένωση 1919-1925», Βόλος 1990, σσ. 86.
- Γ. Θωμά: «Κώστας Στριμμένος», Βόλος 1997, σσ. 220.
- Χ. Χαρίτου: «Στιγμές του εργατικού κινήματος στο Βόλο (1907-1918), Βόλος 2008, σσ. 158.
- Γ. Κοντομήτρου: «Η πόλι της γκαρντένιας», Βόλος 2009, σσ. 360.

Επίσης η Ε.Θ.Ε. εξέδωσε το 2004 ένα δίγλωσσο αφιερωματικό τόμο 488 σελίδων με τίτλο: «Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή», ο οποίος περιέχει συνοπτική την ιστορία της πόλης και της περιοχής από το 7.000 π.Χ. ως το 2004 και ο οποίος είναι προϊόν συλλογικής εργασίας δεκατριών δόκιμων συγγραφέων και ερευνητών, με την οικονομική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο τόμος αυτός κάλυψε ένα μεγάλο κενό στην τοπική ιστοριογραφία. Οι συγγραφείς που κατέθεσαν τις μελέτες τους είναι οι ακόλουθοι: Β. Αδρύμη- Σισμάνη, Α. Μπάτζιου- Ευσταθίου, Α. Ντίνα, Α. Παπαθανασίου, Κ. Λιάπης, Γ. Θωμάς, Α. Καραθανάσης, Χ. Χαρίτος, Χ. Φώτου, Δ. Παλιούρας, Γ. Μουγογιάννης, Μ. Ζαρλή- Καραθάνου και Δ. Κωνσταντάρας- Σταθαράς.
- TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το 2011 η Εταιρεία εξέδωσε τη μελέτη του
Γιώργου Θωμά «Οι λαϊκές βρύσες του Πηλίου»
Το έργο προλόγισε η  πρόεδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών Μηλίτσα Ζαρλή – Καραθάνου, ενώ την επιμέλεια ανέλαβε ο Γιώργος Κοντομήτρος.

Δείτε τα εξώφυλλα των εκδόσεων