17/02/2014
Εκδήλωση για τους Πηλιορείτες στην Αίγυπτο >>
09/01/2014
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ για το 2014 >>
11/11/2013
Η Ε.Θ.Ε. συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τον Κ. Π. Καβάφη >>
13/1/ 2012
Η κοπή της πίτας της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών >>
29/12/2011
Η βράβευση της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών >>
20/12/2011
Τιμητική εκδήλωση για το Γιώργο Θωμά >>
7/12/2011
Βραδιά Κώστα Πατρίκου >>
5/11/2011
Η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών στη Μυτιλήνη >>
14-16/10/2011
Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Θ.Ε. >>
4/4/2011
Παρουσίαση του 18ου τ. του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών στη Λάρισα >>
24/1/2011
Παρουσίαση του 18ου τ. του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών στο Βόλο >>
11/10/2010
Τιμή στον Νίκο Μπαζιάνα >>