Διαβάστε σε ηλεκτρονική μορφή:
 
- Αποδελτίωση τόμων 1-20
 

Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών

Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα της Εταιρείας είναι η έκδοση του επιστημονικού της οργάνου, του «Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών», το οποίο αποτελεί μια από τις βασικές και πάγιες επιδιώξεις της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Οι τόμοι του Αρχείου φιλοξενούν κάθε φορά πρωτότυπες μελέτες, που καλύπτουν τους τομείς αρχαιολογίας, ιστορίας, λαογραφίας, φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, τέχνης και κοινωνιολογίας.
Οι μελέτες αυτές, οι οποίες είναι προϊόντα επίπονης ερευνητικής προσπάθειας, φωτίζουν πολύπλευρα το ιστορικό παρελθόν του τόπου μας, ανιχνεύοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας και παράγουν στοιχεία και απόψεις για την παραγωγή καινούργιας γνώσης στο χώρο της επιστήμης, εξυπηρετώντας πάντα τους υψηλούς στόχους και τους επιστημονικούς προσανατολισμούς της Ε.Θ.Ε.
Η ύπαρξη του Αρχείου ενθαρρύνει επίσης και ενεργοποιεί τις επιστημονικές φιλοδοξίες πολλών μελετητών και ερευνητών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα δημοσίευσης των προσπαθειών τους σ' ένα έγκυρο όργανο, όπως είναι οι τόμοι του Αρχείου.
Οι μελέτες που δημοσιεύονται αξιολογούνται προηγουμένως από επιστημονική επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο και αποφασίζει τελικά για τη δημοσίευσή τους. Ήδη έχει καταρτιστεί κανονισμός συγγραφής άρθρων και δημοσίευσής τους στο ΑΘΜ από τον καθηγητή Χ. Χαρίτο, ο οποίος διευκολύνει τους συγγραφείς και τους επιμελητές της έκδοσης των τόμων.
Παρ' όλες τις οικονομικές δαπάνες που οι εκδόσεις αυτές απαιτούν, η Ε.Θ.Ε. κατόρθωσε στα 39 χρόνια της δημιουργικής της πορείας να εκδώσει 17 τόμους του Αρχείου της, με σύνολο 4.550 σελίδων. Ο 13ος, ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος τόμος έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, διότι εκτός από την πολλαπλότητα των θεμάτων, στα οποία αναφέρονται οι φιλοξενούμενες μελέτες, περιέχουν και από ένα σύνθετο αφιέρωμα στη μνήμη ανθρώπων, όπως ο Γ. Σακελλίων, ο Κ. Μακρής, ο Μ. Μουρτζόπουλος και ο Ν. Κολοβός, που ανήκαν στους κόλπους της Ε.Θ.Ε. και οι οποίοι υπηρέτησαν τους σκοπούς και τις αξίες της με ήθος και πνευματική και επιστημονική παραγωγικότητα. Άλλωστε είναι μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας να διασώζει και να καταγράφει, παράλληλα με την έρευνα του ιστορικού παρελθόντος, έργα και ημέρες ανθρώπων, που χάραξαν δρόμους και προσέφεραν πολλά στην επιστήμη και τον πολιτισμό του τόπου μας. Ο 17ος τόμος είναι επετειακός σε μεγάλο σχήμα αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Βόλο του 1908, χρονιά κατά την οποία συνέβησαν σπουδαία γεγονότα στην πόλη, όπως η ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα εργατικού κέντρου, η ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου κ.ά. Ο 18ος τόμος, ο οποίος είναι υπό έκδοση, θα περιέχει και ένα αφιέρωμα στον μεγάλο διηγηματογράφο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, καθώς συμπληρώνονται εκατό χρόνια από το θάνατό του. Όλα τα κείμενα των τελευταίων τόμων συνοδεύονται και από μία σύντομη περίληψη σε μία ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής των συγγραφέων.
Το Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών είναι ένα επίτευγμα της Εταιρείας, που αναδεικνύει και καταξιώνει την πόλη μας και την προβάλλει στον ευρύτερο εθνικό και διεθνή χώρο. Οι τόμοι του ζητούνται και αποστέλλονται σε ανώτατα και ανώτερα επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής, σε βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο και πολιτιστικούς φορείς, σε επιστήμονες Έλληνες και ξένους. Η ανταλλαγή των εκδόσεων αυτών με τα επιστημονικά κέντρα της Ελλάδας, της Βαλκανικής, της Ευρώπης κ.λπ. προσδίδουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα δυναμικής επικοινωνίας με τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη.
Η κάθε έκδοση παρουσιάζεται σε εκδήλωση, όπου αναλύονται από ειδικούς εισηγητές οι φιλοξενούμενες μελέτες και όπου μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα του τόμου και να τον προμηθευτεί, εάν επιθυμεί. Οι τόμοι γίνονται κτήμα και του βολιώτικου κοινού, με ένα εύρος κυκλοφορίας 1.000 αντιτύπων κάθε φορά.