Αρχεία
Η Εταιρεία διαθέτει, με πλήρη ταξινόμηση:
α) το Αρχείο Χειρογράφων της Τουρκοκρατίας, με παλιά πολύτιμα και σπάνια έγγραφα, δωρεά του αείμνηστου γιατρού Κώστα Στριμμένου,
β) το Αρχείο Εγγράφων της νεότερης ιστορίας του Βόλου και
γ) το Αρχείο Γ. Κορδάτου, το οποίο περιέχει τα χειρόγραφα εκδοθέντων έργων του, σημειώσεις και μέρος της αλληλογραφίας του.

Τον πνευματικό αυτόν πλούτο της Ε.Θ.Ε. επισκέπτονται τακτικά φοιτητές και ερευνητές για μελέτη, έρευνα και άντληση στοιχείων για τη σύνθεση των μελετών τους και η Εταιρεία τους παρέχει πάντα απεριόριστη τη συνδρομή της τόσο συλλογικά όσο και ατομικά με τα μέλη της.